Aktualności O Nas Program Działalność Statut Konferencja Archiwum

II POZNAŃSKIE FORUM KOGNITYWISTYCZNE

Informacje ogólne

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w II Poznańskim Forum Kognitywistycznym, które odbędzie się 03.12.2006 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako impreza towarzysząca
V Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.

Tematyka Forum

 • epistemologia
 • filozofia umyslu
 • logika
 • nauka o świadomości
 • neuropsychologia
 • neuroscience
 • psychologia poznawcza
 • sztuczna inteligencjaInformacje organizacyjne

 • opłata konferencyjna - nie pobieramy! :)
 • miejsce - Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań (szczegółowe informacje podamy niebawem)
 • czas - przewidujemy 15 min na jedno wystąpienie oraz czas na dyskusję
  ! prezentacje multimedialne proszę dostarczyć na płycie CD lub pen-drivie co najmniej 2 godziny przed wystąpieniem
 • dojazd:
  - z dworca PKS: tramwaj nr 10 lub 12 do przystanku "Most Dworcowy" i stamtąd do pętli "Ogrody" tramwajem nr 18
  - z dworca PKP: z przystanku "Dworzec Zachodni" tramwaj nr 18 do pętli "Ogrody"
 • sprzęt - potrzebę skorzystania z projektora multimedialnego proszę zaznaczyć przy rejestracji


Rejestracja

 • 17.11.2006 - przewidywany termin zakończenia rejestracji
  ! liczba osób, które jesteśmy w stanie przyjąć jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
 • e-mail rejestracyjny - należy przysłać na adres pawel.lupkowski@amu.edu.pl; powinien on koniecznie zawierać nastąpujące informacje:
  - imię i nazwisko
  - nazwa uczelni, reprezentowanej jednostki bądź kierunek i rok studiów
  - telefon kontaktowy (opcjonalnie)
  - temat wystąpienia
  - abstrakt wystąpienia w załączniku
  - czy chcesz skorzystać z rzutnika multimedialnego
 • potwierdzenie - informacja o przyjęciu uczestnika Forum zostanie przez nas przysłana na adres e-mail, z którego otrzymaliśmy zgłoszenie


Program

  program


Sesja plakatowa

Zapraszamy koła naukowe, których działalność związana jest z tematyką poruszaną przez nauki kognitywne, do wzięcia udziału w sesji posterowej podczas 2 Poznańskiego Forum Kognitywistycznego.

Celem sesji jest prezentacja działalności i osiągnięć kół naukowych, oraz konsolidacja środowiska studenckiego i - w konsekwencji - nawiązanie współpracy pomiędzy kołami naukowymi.

Prosimy o przygotowanie plakatu w formacie A1 (pionowo), zawierającego następujące informacje:
- jednostkę organizacyjną przy jakiej działa koło
- od kiedy działa koło?
- opis podejmowanej tematyki i zainteresowań
- opis zainteresowań
- ewentualna działalność wydawnicza koła
- kontakt (strona WWW, e-mail)
- cokolwiek, co wyda się jeszcze potrzebne (a zmieści się na plakacie).

wzór plakatu

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Pawel.Lupkowski@amu.edu.pl do 17.11.2006. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę koła naukowego oraz nazwę jednostki organizacyjnej, przy której działa.


Organizatorzy


Komitet naukowy

Andrzej Klawiter
Piotr Przybysz
Mariusz Urbański
Andrzej Wiśniewski

Komitet organizacyjny

Anna Błażejewska
Marcin Leszczyński
Paweł Łupkowski
Magdalena Reuter
Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji
Studenckie Koło Kognitywistyczne

Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: skk@wns.amu.edu.pl© Anna Błażejewska