Aktualności O Nas Program Działalność Statut Konferencja Archiwum

I POZNAŃSKIE FORUM KOGNITYWISTYCZNE

I Poznańskie Forum Kognitywistyczne - konferencja dla studentów i młodych pracowników naukowych - odbyło się w dniu 28.04.2006 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematyka konferencji

  • epistemologia
  • filozofia umyslu
  • logika
  • nauka o świadomości
  • neuropsychologia
  • neuroscience
  • psychologia poznawcza
  • sztuczna inteligencjaProgram

8:45 - rejestracja, wydanie materiałów konferencyjnych, dostarczenie prezentacji - dot. referujących

9:00-11:15 - prowadzenie Marcin Leszczyński (budynek E, aula C)

9:00-9:10 - rozpoczęcie
9:10-9:30 - Katarzyna Klauzinska - Strategie metatekstowe w komunikacji internetowej człowiek - maszyna - abstrakt 9:30-9:50 - Magdalena Reuter - Antonio Damasio koncepcja emocji i uczuć wobec tradycji badań nad emocjami. - abstrakt
9:50-10:10 - Eliza Buszkowska - Zdaniowa logika dynamiczna jako system logiki programów - abstrakt
10:10-10:30 - Anna Błażejewska - Komórkowe sieci neuronowe jako narzędzie modelowania początkowych etapów przetwarzania informacji wzrokowej - abstrakt
10:30-10:50 - Paweł Łupkowski - Human Interactive Proofs (HIP) - o pewnych praktycznych zastosowaniach idei testu Turinga - abstrakt
10:50-11:10 - Adam Garstka - Modele uprzedzające (forward models) w kognitywistyce: od owadzich ruchów do świadomości - abstrakt

11:10-11:20 - przerwa na kawę

11:20-13:20 - prowadzenie Ryszard Auksztulewicz (budynek E, aula C)

11:20-11:40 - Marcin Leszczyński - Zastosowania kognitywistyki: ZMET - abstrakt
11:40-12:00 - Przemysław Nowakowski - Od modeli wewnętrznych do języka: O emulacyjnej koncepcji reprezentacji Ricka Grusha - abstrakt
12:00-12:20 - Artur Pilaciński - Wiedzieć, o czym zapomnieć. Paradygmat ukierunkowanego zapominania i jego implikacje. - abstrakt
12:20-12:40 - Katarzyna Matuszewska - Neuroobrazowanie wglądu - abstrakt
12:40-13:00 - Maja Kittel - Świadomość ludzi a 'świadomość' zwierząt. Wyraziste rozróżnienie w teoriach wyższego rzędu (HOT), jego usuwalne wady i ciekawe zalety - abstrakt
13:00-13:20 - Marcin Jaracz - Neuropsychologiczna ocena funkcji poznawczych w chorobach afektywnych- wyniki wstępne. - abstrakt

13:20-14:30 - przerwa obiadowa (budynek AB, stołówka "Nawojka")

14:30-16:50 - prowadzenie Magdalena Reuter (budynek E, aula C)

14:30-14:50 - Maria Golka - Pojęcie prototypu a kategoryzacja barw. - abstrakt
14:50-15:10 - Danuta Milewska - Mediologiczne artykulacje grafiki - abstrakt
15:10-15:30 - Ryszard Auksztulewicz - Pojęcie "ja minimalnego" a typy doświadczenia świadomego - abstrakt
15:30-15:50 - Anita Pacholik-Żuromska - Co znaczy posiadać pojęcie przekonania? Konceptualne podstawy samowiedzy w teorii Christophera Peacocke'a - abstrakt
15:50-16:10 - Dariusz Zapała - ZEGARY W MÓZGU, czyli co nam tyka w głowie? - abstrakt
16:10-16:30 - Agnieszka Czoska - T. Nagela koncepcja opisu świadomości - abstrakt
16:30-16:50 - Maria Borkowska - Problematyka świadomości w śnieniu przejrzystym - abstrakt

16:50-17:00 - przerwa na kawę

17:00-19:00 - panel dyskusyjny - Kognitywistyka - perspektywy rozwoju - prowadzenie Anna Błażejewska (budynek E, aula A)
Zaproszeni goście:
- prof. Włodzisław Duch (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń)
- prof. Andrzej Klawiter (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
- prof. Jan Ober (Samodzielna Pracownia Inżynierii Rehabilitacyjnej i Biomechaniki, Poznań)
- prof. Zygmunt Vetulani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

20:00 - impreza - "Stara piwnica", Stary Rynek 92 (wejście od ul. Wronieckiej)


Organizatorzy


Komitet organizacyjny

Anna Błażejewska
Marcin Leszczyński (przewodniczący)
Magdalena Reuter

Pomoc w organizacji

Agnieszka Czoska
Piotr Gawron
Barbara Konat
Anna Król
Katarzyna Matuszewska
Adam Ostrowski
Aneta Paterska
Piotr Pawlak
Piotr Ratajczak
Natalia Zimna
© Anna Błażejewska